Azzal, hogy belép a http://www.teamcomp.hu/ valamelyik oldalára, Ön feltétel és kivétel nélkül elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

A Team-Comp Kft. (Székhely: 8600 Siófok, Dózsa Gy. u. 10. ) minden tőle telhető, és ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a www.teamcomp.hu internetes honlapon közölt minden információ a lehető legpontosabb legyen. Mindezek ellenére, a Team-Comp Kft., sem közvetlenül, sem pedig ráutaló, vagy közvetett módon nem vállal szavatosságot a jelen honlapon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapot vagy a rajta közzétett információkat részben vagy egészben megszüntesse, átalakítsa.

A www.teamcomp.hu honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Team-Comp Kft. nem vállal felelősséget a honlaphoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A www.teamcomp.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a portálon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Team-Comp Kft. felelősséget nem vállal. Az oldalon nyújtott esetleges tanácsok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

A Team-Comp Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Tájékoztatás céljából felhívjuk a figyelmet arra, hogy a www.teamcomp.hu oldalairól más cégek és egyéb szervezetek honlapjára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Team-Comp Kft. nem vállal felelősséget.

A www.teamcomp.hu oldal tulajdonosa fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldal tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal lapjain közölt tartalom egészének vagy részeinek terjesztése, értékesítése, felhasználása.

A www.teamcomp.hu tulajdonosa fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül változtasson.